sTAFF

सूचना पट्ट  

Dr. Anurag tripathi
विभागाध्यक्ष

शब्द विद्या संकाय

डॉ. ज्योति सिंह

शब्द विद्या संकाय

डॉ. महेश शर्मा

शब्द विद्या संकाय

Dr. Jasmeet gill

शब्द विद्या संकाय
(Contractual)

डॉ. अनिमेष प्रकाश

शब्द विद्या संकाय

डॉ. रवि रंजन द्विवेदी

शब्द विद्या संकाय
(Contractual)

सूचना पट्ट